Vertrektijden GPS groepen

Deelnemers die er de voorkeur aan geven om in een zg. “GPS groep” te rijden, kunnen kiezen uit 3 verschillende tempo’s. Elke groep staat onder leiding van een wegkapitein.

Uit vorige edities is gebleken dat het rijden in een gps-groep in sociaal opzicht prettig is, mede gezien de lengte van de tocht. Ook voor deelnemers die voldoende vertrouwd zijn met GPS is het rijden in een gps-groep een mooie manier om meer vertrouwd te raken met GPS.

De vertrektijden zijn:

  • Recreatief – 0820 uur
  • Sportief – 0830 uur
  • Fanatiek – 0840 uur

Leave a Reply

Your email address will not be published.